konu anlatımı, ekol hoca, detay hoca, teknofem

KPSS Genel Kültür Kategorisi

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ KPSS GENEL KÜLTÜR KONU ANLATIMI

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ KPSS GENEL KÜLTÜR KONU ANLATIMI

Türk adı Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kasgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı”, Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kul- lanılmıstır. Ziya Gökalp ise Türk adının “türeli (töreli), kanun nizam sahibi” anla- mına geldiğini belirtmistir....

Yukarı

Detay Hoca

-

Ekol Hoca

-

TeknoFem

-

Rutin Yaptığımız İşler İngilizce

şarkı sözü TeknoFemkonu anlatımı